För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2009:1286) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter