För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1989:899) om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige beträffande skatter på arv och på gåva;. Författningen har upphävts genom: SFS 2007:270