För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1992:945) om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige beträffande skatter på arv och på gåva