För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna