För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1999:892) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Oman beträffande inkomst som härrör från internationell flygtransport