För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Kungörelse (1967:734) om tillämpning av avtal den 21 november 1962 mellan Sverige och Österrike för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap