För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike