För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike