Förordning (1993:136) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1993:136
Departement: Finansdepartementet S3
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Österrike
SFS nr:

1993:136
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1993-02-18
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike skall träda i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas på beskattningsår som börjar den 1 januari 1994 eller senare.

Protokollet om ändring i avtalet som undertecknades den 5 november 1991 träder i kraft den 1 maj 1993.


Övergångsbestämmelser

1993:136
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.
   2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1972:476) om kupongskatt för person med hemvist i Österrike, m. m.
   3. Den upphävda kungörelsen skall dock tillsammans med den genom lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike upphävda kungörelsen (1970:769) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Österrike för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet fortfarande tillämpas på beskattningsår som börjar före den 1 januari 1994.