För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1986:595) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan