För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Kungörelse (1968:745) om tillämpning av avtal den 17 september 1966 mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:642