För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1985:907) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz beträffande skatter på kvarlåtenskap och arv m.m.