För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz