För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1993:960) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz;