För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Kungörelse (1967:723) om tillämpning av avtal den 20 november 1936 mellan Sverige och Ungern för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt