För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1982:709) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern