För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela