För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2015:219) om avtal mellan Sverige och Marshallöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden