För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader. Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1005