För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1993:18) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader. Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1454