För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2001:1300) om friåret. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:1559