Förordning (2018:1746) om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2018:1746) om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område