Förordning (2018:1943) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2018:1943) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område