Lag (2018:1974) om säkerhetskontroll vid Sametingets offentliga sammanträden
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2018:1974) om säkerhetskontroll vid Sametingets offentliga sammanträden