Förordning (2018:1992) om ränta för år 2019 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Författningen är tidsbegränsad till 2020-01-01 00:00:00
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2018:1992) om ränta för år 2019 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Författningen är tidsbegränsad till 2020-01-01 00:00:00