Förordning (2018:2023) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2019. Författningen har upphävts genom: SFS 2018:2083
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2018:2023) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2019. Författningen har upphävts genom: SFS 2018:2083