SFS 2019:15 Förordning om upphävande av förordningen (1991:1096) med anledning av Närings- och teknikutvecklingsverkets inrättande
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.