SFS 2019:65 Förordning om upphävande av förordningen (2012:540) om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.