SFS 2019:80 Förordning om upphävande av förordningen (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.