Förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande