Lag (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter