Förordning (2019:111) om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar. Författningen är tidsbegränsad till 2020-03-30 00:00:00
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2019:111) om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar. Författningen är tidsbegränsad till 2020-03-30 00:00:00