För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2019:164) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års omval