För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2019:167) om vissa officiella beteckningar