För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster