För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2019:186) om upphävande av Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2006:2) om förval och prefixval