För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2019:190) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster