Förordning (2019:201) om statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018. Författningen är tidsbegränsad till 2020-01-01 00:00:00
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2019:201) om statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018. Författningen är tidsbegränsad till 2020-01-01 00:00:00