SFS 2019:259 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.