SFS 2019:282 Förordning om ikraftträdande av lagen (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.