Förordning (2019:330) om upphävande av Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2005:3) om formulär vid hemförsäljning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2019:330) om upphävande av Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2005:3) om formulär vid hemförsäljning