SFS 2019:384 Förordning om upphävande av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.