För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Vägtrafikdataförordning (2019:382)