SFS 2019:441 Förordning om upphävande av förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.