SFS 2019:442 Förordning om upphävande av förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.