SFS 2019:442 Förordning om upphävande av förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

SFS2019-442.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (1997:903) om register

över förelägganden av ordningsbot

Utfärdad den 5 juni 2019

Regeringen föreskriver att förordningen (1997:903) om register över före-
lägganden av ordningsbot ska upphöra att gälla den 30 juni 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

SFS

2019:442

Publicerad
den

12 juni 2019