SFS 2019:448 Förordning om upphävande av förordningen (2018:1638) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2019
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.