För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2019:424) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning