För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Kustbevakningsdatalag (2019:429)