För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Kustbevakningsdataförordning (2019:438)