För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer. Författningen är tidsbegränsad till 2022-01-01 00:00:00